Chương trình tuyển dụng và huấn luyện Group Director là chương trình đặc biệt tâm huyết mà công ty IMAS Marketing Partner phối hợp cùng công ty đào tạo quản trị tinh thần cho doanh nhân khởi nghiệp ProSelf  Angel tổ chức thực hiện, nhằm tiếp sức những bạn trẻ giàu khát vọng trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc trong ngành Marketing.

Chương trình có tên gọi đầy đủ là Chương trình tuyển dụng và huấn luyện Global AMP

Chính thức ra đời vào tháng 4/2017, Chương trình xác lập mục tiêu tuyển chọn và quy tụ những người trẻ ưu tú, có tố chất và khát vọng, đồng thời, triển khai đào tạo những “hạt giống lãnh đạo” này bằng một chương trình đào tạo đặc biệt và với một cơ chế hỗ trợ tài chính đặc biệt dành riêng cho họ (100% ứng viên trúng tuyển sẽ được hỗ trợ tài chính để tham dự chương trình này).